CSRD van toepassing vanaf 2024

April 25, 2023

CSRDDit artikel is een long read, maar wel een belangrijke. Help jezelf door het te lezen en op je in te laten werken… Hier lees je de belangrijkste zaken die je moet weten over de CSRD en is hét startpunt voor ondernemingen om ermee aan de slag te gaan!

 

Had jij er al eens van gehoord?

 

Wat is CSRD?

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Volgens deze EU-richtlijn moeten grote en beursgenoteerde ondernemingen regelmatig verslagen publiceren over de sociale en milieurisico’s waarmee zij worden geconfronteerd, inclusief de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu.

Deze richtlijn omvat dus een rapportageverplichting voor grote en beursgenoteerde ondernemingen.

 

Voor wie is CSRD van toepassing?

De CSRD is een mooi voorbeeld van hoe de EU verduurzaming probeert af te dwingen. Het werkt als volgt:
-> Alle grote en beursgenoteerde ondernemingen moeten voldoen aan de CSRD door jaarlijks te rapporteren.

-> Welke ondernemingen zijn dat? Dit zijn ondernemingen die voldoen aan twee (2) van de volgende drie (3) criteria:

 1. Meer dan 250 medewerkers
 2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
 3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

 

Voor wie is CSRD nog meer van toepassing?

De directe werking van de CSRD raakt alleen de grote ondernemingen en dit zijn al best wel wat. Echter, de werking gaat verder. Deze rapportage-plichtige ondernemingen kunnen alleen voldoen aan de CSRD, als de hele supply chain voldoet aan de CSRD. En hier zit de catcht.

Het betekent dat de grote ondernemingen hun toeleveranciers zullen verplichten om ook te voldoen aan de eisen die worden gesteld door de CSRD. Omdat zij alleen dan compliant zullen zijn.

De EU dwingt dus via wetgeving voor een kleine groep grote ondernemingen, de verduurzaming van het hele bedrijfsleven af. Daardoor hoeft de EU niet zelf te handhaven, omdat dit via de markt zal gaan. De grote bedrijven zullen vanuit een risico perspectief alleen zaken doen met ondernemingen die voldoen aan de CSRD.

Voor kleinere ondernemingen die niet hoeven te rapporteren volgens de richtlijn, geldt dat zij toch moeten voldoen aan de CSRD als zij toeleverancier willen zijn van de grote ondernemingen. En als je weet hoe een supply chain werkt, dan weet je dat er veel druk zal zijn om de CSRD te volgen.

Ofwel, de kleinere ondernemingen hebben alleen business als zij kunnen bewijzen dat zij voldoen aan de CSRD. Deze richtlijn heeft dus verstrekkende gevolgen voor ondernemers groot en klein.

Maar we hebben tijd, toch…

 

Wanneer gaat de CSRD in?

Nou niet echt. 2024 is een harde deadline. De wet is inmiddels van kracht (eind 2022) en de eerste bedrijven zullen de nieuwe regels voor het boekjaar 2024 moeten toepassen, voor verslagen die in 2025 worden gepubliceerd. Dat is in termen van voorbereiding snel.

 

Hoe kan je voldoen aan de CSRD?

Er zullen op korte termijn twee zaken moeten worden georganiseerd:

 1. Structuur opzetten voor het verzamelen van informatie ten behoeve van de rapportage en het invullen van de rapportage tool (alleen grote ondernemingen);
 2. In de onderneming zullen aanpassingen gedaan moeten worden om te kunnen voldoen aan de CSRD-eisen (alle ondernemingen groot en klein).

 

Waar moet over worden gerapporteerd?

Waarover moet worden gerapporteerd (dit zijn ook de eisen voor de kleinere ondernemingen) en hoe dat precies in zijn werk gaat wordt nog bekend gemaakt. De verwachting is dat de eerste normen medio 2023 worden gepubliceerd.

O, wij kunnen nog even wachten dus….

 

Wat kunnen wij nu al doen?

Wachten is een slecht plan. Vanaf medio 2023 tot het begin van het boekjaar 2024 is zes maanden. Dat is heel erg kort. Wachten kost tijd die je nodig hebt om je zaken goed te organiseren.

De voorbereidingen voor de rapportages en de transitie kunnen al in gang worden gezet. De EU heeft vele documenten (richtlijnen, verordeningen, werkdocumenten, plannen en strategieën) beschikbaar waar de richting van verduurzaming in staat beschreven.De eisen van de CSRD zijn slechts een harmonisering van deze documenten, zodat iedere onderneming op gelijke wijze kan rapporteren en met elkaar vergeleken kan worden.

Wachten hoeft dus niet en is onverstandig. De beschikbare documenten bieden voldoende beeld en houvast om te starten.

 

Samenvatting

Samengevat is dit wat je moet weten over de CSRD:

 • Wat: voldoen aan de CSRD-eisen en rapporteren;
 • Wie: alle grote ondernemingen en alle toeleveranciers (niet rapporteren);
 • Waar: rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS);
 • Wanneer: voor het eerst in het boekjaar 2024 van toepassing, voor verslagen die in 2025 worden gepubliceerd;
 • Waarom: EU-regelgeving om verduurzaming af te dwingen via ondernemingen;
 • Hoe: jaarlijkse rapportage die moet voldoen aan vooraf vastgestelde ontwerpnormen (door een onafhankelijk orgaan). Tevens door het aanpassen van de bedrijfsprocessen zodat het voldoen aan de CSRD kan worden gerealiseerd.

 

Hoe kunnen wij helpen?

Sustainable Transformers kan jou helpen om je onderneming voor te bereiden op 2024, de CSRD-rapportage en het aanpassen van de bedrijfsprocessen.
Wij hebben de kennis om jouw onderneming 2024-ready te maken en daarmee toekomstbestendig en veerkrachtig te maken. In het bijzonder hebben wij een aantal hele praktische producten om snel te starten, zoals:

Bekijk ook de andere diensten en neem contact op met Katia Beanbdesslam of met mij voor meer informatie.

Help een ander door dit artikel te delen! Teveel ondernemingen weten niet dat de CSRD bestaat, wat het betekent, dat het hen raakt en dat zij er wat mee moeten.

STARTPUNT

Begin met een workshop

Kosten besparen

Doe de IT-kosten scan