Vier pijlers van veerkracht

May 31, 2023

Vier pijlers van veerkrachtVier pijlers van veerkracht? In het vorige artikel ‘Veerkracht wat en waarom’, hebben wij uitgelegd dat veerkracht twee pijlers heeft. Nu zij er ineens vier, hoe zit dat?

In dit artikel gaan wij een stap verder en zullen wij toelichten dat er nog twee cruciale pijlers bestaan naast digitalisering en duurzaamheid. Dit zijn namelijk…

 

Het nieuwe economische denken

Je hebt vast wel eens gehoord van het nieuwe economische denken. Dit wordt onder andere gekenmerkt door:

  • een lange termijn perspectief;
  • waardecreatie;
  • innovatie; en
  • streven naar continuïteit.

Twee andere belangrijke onderdelen van de nieuwe economie zijn duurzaamheid en digitalisering, die ook twee pijlers zijn van veerkracht.

Maar ondanks dat het nieuwe economische denken voor de toekomst van groot belang is en ondanks dat duurzaamheid en digitalisering hoog op de agenda staan van ondernemingen, wordt er beperkt voortgang geboekt. Vragen zoals: “Hoe ga ik dat betalen?” en “Waar haal ik de tijd vandaan?, ik heb mijn aandacht nodig voor het oplossen van problemen zoals personeelstekorten, stijgende prijzen en de aanlevering van goederen”, staan de voortgang in de weg.

Aan de ene kant begrijpelijk, maar aan de andere kant ontzettend jammer. Ondernemingen laten hier grote kansen liggen.

 

Het oude economische denken blijft bestaan

Bovenstaande overwegingen worden terecht gemaakt door ondernemers en bestuurders. Het is een enorm risico om ‘zomaar’ over te stappen op een andere manier van denken. Maar betekent de opkomst van het nieuwe economische denken dat wij de oude manier helemaal moeten loslaten?

Nee, het is een misverstand dat met de opkomst van het nieuwe economische denken, het oude economische denken overbodig is geworden. Oude-economie-thema’s zoals efficiëntie en kosten spelen een belangrijke rol in de nieuwe economie. Zij zorgen ervoor dat digitalisering en duurzaamheid betaalbaar en haalbaar worden. Dit is dus heel erg handig en nodig.

 

Vier pijlers van veerkracht

Wij gebruiken efficiëntie en kosten dus als twee extra pijlers van veerkracht. Tegelijkertijd verbinden wij het oude en het nieuwe economische denken, waardoor de stap naar het nieuwe economische denken kleiner en logisch wordt. Hiermee komen wij tot vier pijlers van veerkracht:

  1. digitalisering;
  2. duurzaamheid;
  3. efficiëntie; en
  4. kosten.

Je kan deze pijlers zien als de draagconstructie van een dak. Als de pijlers goed staan, blijft het dak stevig zitten en beschermt het jou tegen het slechte weer buiten.

Concreet zorgen deze vier pijlers ervoor dat ondernemingen en organisaties op de korte termijn kunnen blijven opereren en dat zij op de lange termijn kunnen bloeien en blijven voortbestaan. Daarom gebruiken wij deze vier pijlers ook als basis voor onze diensten.

Ga naar ‘Veerkracht wat en Waarom’ →

STARTPUNT

Begin met een workshop

Kosten besparen

Doe de IT-kosten scan