Hoe kijken wij naar de wereld?

Onze visie

“Het is onze visie dat in een wereld die wordt gedomineerd door crises zoals, klimaatverandering, tekort aan personeel, stijgende energieprijzen en grondstoffen schaarste, de verduurzaming van IT en de verduurzaming met IT cruciaal is voor succesvolle digitalisering en het veerkrachtig maken van organisaties.”

Visie

eMissie

Duurzame ontwikkeling

“Het is onze missie om de weg naar duurzame ontwikkeling te ondersteunen door organisaties te helpen veerkrachtig te worden met behulp van digitalisering en duurzaamheid.”

Missie

Ons motto

Ons motto is een directe verwijzing naar het Brundtland rapport ‘Our common future’ (WCED, 1987). Hierin staat het begrip ‘duurzame ontwikkeling centraal. “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien.”

Wij onderschrijven deze definitie en zoeken actief naar manieren om deze duurzame ontwikkeling te realiseren. Wij doen dat op onze eigen, moderne en slimme manier, waarbij wij ons in het bijzonder richten op organisaties, bedrijven en instellingen.

Consulting for our common future

Ons motto

Consulting for our common future

Ons motto is een directe verwijzing naar het Brundtland rapport ‘Our common future’ (WCED, 1987). Hierin staat het begrip ‘duurzame ontwikkeling centraal. “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien.”

Wij onderschrijven deze definitie en zoeken actief naar manieren om deze duurzame ontwikkeling te realiseren. Wij doen dat op onze eigen, moderne en slimme manier, waarbij wij ons in het bijzonder richten op organisaties, bedrijven en instellingen.

STARTPUNT

Begin met een workshop

Kosten besparen

Doe de IT-kosten scan

KvK: 85865206

© 2023, Sustainable Transformers B.V.